Довгинцівський район. КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 93" КМР

  

Нормативні документи

 

Дошкільний навчальний заклад № 93  

у своїй діяльності керується наступними нормативними документами

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Закон України «Про дошкільну освіту».
 • Конституція України про права дитини (Витяги).
 • Конвенція про права дитини (Витяги).
 • Про національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України від 17.04.2002.
 • Національна доктрина розвитку освіти.
 • Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»).
 • Закон України «Про охорону дитинства».
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

 

УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ

 • Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ № 305 від 12.03.2003.
 • Положення про дошкільний навчальний заклад.
 • Про затвердження положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний  освітній заклад». Постанова КМУ № 306 від 12.03.2003.
 • Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад».
 • Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу. Наказ МОНУ № 257 від 24.04.2003.
 • Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Наказ МОНУ № 553 від 24.07.2001.
 • Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
 • Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.
 • Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. Лист МОНУ№ 1/9/510 від 18.12.2000.
 • Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах. Постанова КМУ № 1591 від 22.11.2004
 • Норми харчування у дошкільних навчальних закладах (крім санаторних) для дітей старше одного року. Додаток 2.
 • Калькуляція собівартості харчування одного вихованця в день.
 • Норми заміни продуктів за енергоцінністю. Додаток 8.

 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПЛАТНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 • Про ліцензування освітніх послуг. Постанова КМУ № 1380 від 29.08.2003.
 • Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами. Постанова КМУ № 38 від 20.01.1997.
 • Про затвердження Порядку надання платних послуг державними закладами. Наказ МОНУ, Міністерства фінансів України, Миністерства економіки України № 383/239/131 від 27.10.1997.

 

     ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 • Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясла-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах. Витяг з Наказу МОНУ № 128 від 20.02.2002.
 • Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів.
 • Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Наказ МОНУ № 522 від07.11.2000.
 • Положення про здійснення інноваційної освітньої діяльності.
 • Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене).
 • Про планування освітнього процесу дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОНУ № 1/9-434 від 01.10.2002.
 • Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів. Наказ МОНУ № 486 від 21.07.2003.
 • Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів.
 • Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • Положення про районний (міський) методичний кабінет.
 • Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів. Наказ МОНУ № 691 від19.10.2001.
 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 • Положення про психологічну службу системи освіти України.
 • Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України. Наказ МОНУ № 439 від 07.06.2001.
 • Зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України.
 • Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога (соціального педагога).

 

ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ

 • Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників постанова КМУ № 963 від 14.06.2000.
 • Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 • Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії.
 • Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України. Наказ МОУ № 455 від 20.12.1993.
 • Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.
 • Про введення в дію нової редакції Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України». Наказ МОНУ № 47 від 03.02.2003.
 • Положення про нагрудний знак «Відмінник науки і освіти».
 • Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи. Лист МОНУ № 1/9-439 від 13.12.2001.